MENU

5 συμβουλές για την οργάνωση του χρόνου μελέτης στη Γ’ Λυκείου

1. Δεν θυσιάζουμε ώρες ύπνου για επιπλέον διάβασμα.

Συνιστάται τα βιβλία να κλείνουν το αργότερο μέχρι τις 23.30 και στη συνέχεια να αφιερώνουμε τον υπολειπόμενο χρόνο για ξεκούραση. Συχνά θεωρούμε ότι ξενυχτώντας μπορούμε να αξιοποιήσουμε αποτελεσματικά τον χρόνο μας και να επωφεληθούμε από τις αυξημένες ώρες μελέτης. Στην πραγματικότητα, όμως, χάνουμε πολύ περισσότερα από όσα νομίζουμε πως κερδίζουμε. Έρευνες έχουν δείξει πως ο καλός βραδινός ύπνος δρα ευεργετικά στην αφομοίωση των πληροφοριών που λάβαμε κατά τη διάρκεια της ημέρας. Επιπρόσθετα, η έλλειψη ύπνου μπορεί να επιφέρει αδυναμία συγκέντρωσης και, έτσι, δυσκολευόμαστε να ανταπεξέλθουμε με πνευματική διαύγεια στις απαιτήσεις της καθημερινότητας και ιδιαίτερα των Πανελλαδικών εξετάσεων. Συνεπώς, η καλή ξεκούραση πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα για κάθε μαθητή, ώστε να παραμένει παραγωγικός και υγιής.

 

2. Δεν μελετάμε πάνω από 4 συνεχόμενες ώρες το ίδιο αντικείμενο και κάνουμε μικρά και τακτικά διαλείμματα.

Σύμφωνα με έρευνες, το ανθρώπινο μυαλό ύστερα από πολλές ώρες ενασχόλησης με το ίδιο θέμα παύει να βρίσκεται σε εγρήγορση και η παραγωγικότητα μειώνεται. Χρειάζεται, ακόμη, τον απαραίτητο χρόνο ώστε να κατανοήσει σε βάθος τις πληροφορίες που δέχεται. Γι’ αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό να θέτουμε συγκεκριμένα χρονικά όρια στο διάβασμά μας ανά μάθημα και να μην τα υπερβαίνουμε. Από την άλλη, όταν καταπιανόμαστε με κάποιο αντικείμενο, είναι συνετό να επικεντρωθούμε αποκλειστικά σε αυτό και να αφιερώσουμε ένα επαρκές διάστημα ώστε να εμβαθύνουμε στον κατάλληλο βαθμό. Τέλος, καθοριστικό ρόλο στην αποδοτική αξιοποίηση του χρόνου μας διαδραματίζουν οι ενδιάμεσοι περίοδοι των διαλειμμάτων. Αυτά επιτρέπουν να ανακτήσουμε τις δυνάμεις μας και να διατηρήσουμε έναν σταθερό ρυθμό μελέτης.

 

3. Δεν αφήνουμε το διάβασμα κάθε μαθήματος για την τελευταία στιγμή.

Θεμελιώδες ζήτημα αποτελεί η έγκαιρη ολοκλήρωση των ασκήσεων και της μελέτης που αναθέτει κάθε καθηγητής για το επόμενο μάθημα. Αν προγραμματίζουμε να ασχοληθούμε με αυτά την ίδια εκείνη μέρα, είναι πολύ πιθανό κάποιο αναπάντεχο γεγονός να μας αποτρέψει. Σε αυτή την περίπτωση, το αποτέλεσμα θα είναι να προσέλθουμε στο μάθημα αδιάβαστοι, κάτι το οποίο δυσχεραίνει τη φυσική εξέλιξη της διδαχθείσας ύλης. Μπορεί ουσιαστικά να μας στερήσει τον πολύτιμο χρόνο μιας εβδομάδας, καθώς θα χρειαστεί να αναπληρώσουμε τα προηγούμενα και να συμβαδίσουμε με τις νέες γνώσεις. Άρα, ως επακόλουθο προκύπτει η αναγκαιότητα να φροντίζουμε την οργάνωση του διαβάσματός μας, ώστε να είμαστε πλήρως προετοιμασμένοι και να μην δημιουργούνται ελλείψεις.

4. Σε περίπτωση διαγωνίσματος, αφιερώνουμε χρόνο για επανάληψη κατά τη διάρκεια ολόκληρης της εβδομάδας.

Όταν καλούμαστε να εξεταστούμε σε προγραμματισμένο διαγώνισμα, είναι εξαιρετικά σημαντικό να μην ξεκινάμε το διάβασμα τις προηγούμενες μια-δυο μέρες. Αντιθέτως, θα πρέπει η μελέτη μας να μοιράζεται σε ένα εύλογο διάστημα, ώστε να εξασφαλίζεται ο απαραίτητος χρόνος για ολοκληρωμένη επαφή με την εξεταστέα ύλη. Αδιαμφισβήτητα η επανάληψη αλλά και η εξάσκηση στα διαγωνίσματα προσομοίωσης αποτελούν καταλυτικούς παράγοντες για την επιτυχία στις Πανελλαδικές εξετάσεις. Έτσι, λοιπόν, χρειάζεται να μεριμνούμε για την ορθή διαχείριση του χρόνου μας, περιλαμβάνοντας στο πρόγραμμά μας τη σωστή προετοιμασία στον απαιτούμενο βαθμό.

 

5. Δημιουργούμε και εφαρμόζουμε εβδομαδιαίο πρόγραμμα μελέτης προσαρμοσμένο στις προσωπικές μας ανάγκες.

Μπορεί να αποδειχθεί εξαιρετικά ωφέλιμο να ακολουθούμε σε καθημερινή βάση ένα εξατομικευμένο πρόγραμμα διαβάσματος, το οποίο θα μας βοηθά να διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά τον χρόνο μας. Αναλυτικότερα, στο πρώτο στάδιο της διαδικασίας σχεδιασμού του υπολογίζουμε τις ώρες σχολείου και φροντιστηρίου ή ιδιαιτέρων μαθημάτων. Στη συνέχεια, σημειώνουμε προσεγγιστικά τον χρόνο που απαιτούν οι μετακινήσεις μας μεταξύ των δραστηριοτήτων αυτών. Οι ώρες φαγητού και ξεκούρασης πρέπει εξίσου να ληφθούν υπόψη. Έτσι, θα έχουμε καθορίσει τον διαθέσιμο χρόνο για μελέτη. Με βάση αυτόν, αφιερώνουμε τις απαιτούμενες ώρες σε κάθε μάθημα ξεχωριστά, πάντα προσπαθώντας να ενσωματώσουμε όσα αναφέρθηκαν παραπάνω. Καλό είναι, επίσης, να σκεφτόμαστε την πιο δύσκολη εβδομάδα με την οποία θα μπορούσαμε να έρθουμε αντιμέτωποι, δηλαδή όταν υπάρχει προγραμματισμένο διαγώνισμα και ο φόρτος εργασίας είναι ο μέγιστος. Με αυτόν τον τρόπο, θα είναι ευκολότερο να ανταπεξέλθουμε αποτελεσματικά σε κάθε περίπτωση. Τέλος, είναι βασικό να το τηρούμε καθημερινά διεκπεραιώνοντας όλες τις εργασίες που προβλέπονται, ακόμη κι αν αναγκαστούμε να διαφοροποιήσουμε τις ώρες που προορίζονταν για αυτές. Σίγουρα, λοιπόν, το διάβασμά μας θα οργανωθεί αποδοτικά και θα μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε τον χρόνο μας στον μέγιστο βαθμό.

 

Επιμέλεια Κειμένου: Μαρία Μαλατάντη

5 συμβουλές για την οργάνωση του χρόνου μελέτης στη Γ’ Λυκείου

    +30

    CONTACT US
    CALL US