MENU

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Στα πλαίσια της λειτουργίας τους, οι Online Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες Ε.Ε. (εφεξής “Gotoclass”) συλλέγουν και επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα παιδιών, μαθητών/τριών ή υποψήφιων μαθητών/τριών του, καθώς και των γονέων και κηδεμόνων τους. Το Gotoclass φροντίζει να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία και την νόμιμη επεξεργασία των δεδομένων αυτών, σύμφωνα με τον Κανονισμό 2016/679 (ΕΕ) και την ισχύουσα νομοθεσία. Σας παρακαλούμε να αφιερώσετε λίγο χρόνο προκειμένου να μελετήσετε την παρούσα ενημέρωση για την επεξεργασία δεδομένων, καθώς και να μας παρέχετε την συγκατάθεσή σας, όπου απαιτείται, για τους σκοπούς που αναφέρονται στην παρούσα.

1. Κατηγορίες Προσωπικών Δεδομένων

Το Gotoclass συλλέγει και επεξεργάζεται τις εξής κατηγορίες προσωπικών δεδομένων μαθητών/τριών του ή υποψήφιων μαθητών/τριών του:

 1. ονοματεπώνυμο, διεύθυνση κατοικίας, ημερομηνία γέννησης, φύλο, σχολείο φοίτησης, τάξη φοίτησης, επιλογή κατεύθυνσης, τηλέφωνα & email επικοινωνίας,
 2. στοιχεία φοίτησης και επίδοσης του μαθητή, τα οποία περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων περιόδους φοίτησης, το εβδομαδιαίο πρόγραμμα, τις επιδόσεις στις διαλέξεις και διαγωνίσματα, τις απουσίες, αποτελέσματα σχολικών βαθμών και επιδόσεων, ενδοσχολικών εξετάσεων, πανελληνίων εξετάσεων, σχολής επιτυχίας, άλλα σημαντικά συμβάντα κατά την φοίτηση κ.ο.κ.
 3. ενδεχομένως δεδομένα που αφορούν τον επαγγελματικό προσανατολισμό του/της μαθητή/τριας, εφόσον έχει συμμετάσχει σε σχετικές έρευνες επαγγελματικού προσανατολισμού που παρέχει το Gotoclass.

Επίσης το Gotoclass συλλέγει και επεξεργάζεται τις εξής κατηγορίες προσωπικών δεδομένων των γονέων και κηδεμόνων των μαθητών/τριών ή υποψήφιων μαθητών/τριών του: διεύθυνση κατοικίας, στοιχεία επικοινωνίας, φορολογικά δεδομένα (ΑΦΜ, Δ.Ο.Υ.), δεδομένα εργασίας, δεδομένα πληρωμών και μέσων πληρωμών.

2. Χρήση Προσωπικών Δεδομένων

Οι σκοποί για τους οποίους το Gotoclass συλλέγει και επεξεργάζεται τα παραπάνω δεδομένα είναι κατά περίπτωση:

 • Η εγγραφή/μετεγγραφή και φοίτηση του μαθητή στο Gotoclass.
 • Η συμμόρφωση στην εκάστοτε ισχύουσα εκπαιδευτική νομοθεσία, η οποία επιβάλλει τη συλλογή, επεξεργασία και διαβίβαση συγκεκριμένων δεδομένων.
 • Η έκδοση νομίμων παραστατικών και εν γένει συμμόρφωση με τις νόμιμες υποχρεώσεις του κέντρου έναντι των φορολογικών και ασφαλιστικών αρχών.
 • Η διασφάλιση του υψηλότερου επιπέδου ασφάλειας των μαθητών/τριών και του προσωπικού κατά την φοίτηση τους στο Gotoclass.
 • Η επικοινωνία με τους γονείς/κηδεμόνες, και τους μαθητές/τριες για σκοπούς ενημέρωσης σχετικά με την συμμετοχή του μαθητή/τριας στο πρόγραμμα και τις τυχόν δραστηριότητες του φροντιστηρίου και μέριμνας για την ομαλή πρόοδο της φοίτησής του, καθώς και η ενημέρωση για άλλες δραστηριότητες και εξελίξεις που αφορούν το Gotoclass και ενδέχεται να ενδιαφέρουν τους γονείς/κηδεμόνες ή τους μαθητές/τριες.
 • Η λειτουργία ηλεκτρονικής εφαρμογής μέσω της οποίας οι μαθητές/τριες του φροντιστηρίου, καθώς και οι γονείς/κηδεμόνες τους μπορούν να λαμβάνουν γνώση της προόδου, του προγράμματος, των απουσιών, των αποτελεσμάτων των εξετάσεων και διαγωνισμάτων, καθώς και να συμμετέχουν στον επαγγελματικό προσανατολισμό και να λαμβάνουν σχετική καθοδήγηση.
 • Η ικανοποίηση φοίτησης των μαθητών με βάση τις επιδόσεις τους στους προφορικούς σχολικούς βαθμούς, στα αποτελέσματα των ενδοσχολικών εξετάσεων, στα αποτελέσματα πανελληνίων εξετάσεων και σχολής επιτυχίας, τα οποία αναρτώνται στην επίσημη ιστοσελίδα.
 • Η προστασία προσώπων και αγαθών, η είσπραξη οφειλών και η αντιμετώπιση αξιώσεων, δικαστικώς και εξωδίκως, καθώς και η εν γένει νομική υπεράσπιση και κατοχύρωση των φροντιστηρίων.

3. Εν δυνάμει Αποδέκτες Προσωπικών Δεδομένων

Tο Gotoclass λαμβάνει όλες τις απαραίτητες μέριμνες, ώστε η επεξεργασία των δεδομένων μαθητών/τριών και γονέων/κηδεμόνων να διενεργείται με ασφάλεια, μόνο στο εσωτερικό του φροντιστηρίου και μόνο από σχετικώς εξουσιοδοτημένο διδακτικό και διοικητικό προσωπικό, το οποίο δεσμεύεται από την τήρηση της εμπιστευτικότητας. Όπου κάτι τέτοιο είναι αδύνατο, αποδέκτες των δεδομένων τα οποία το Gotoclass συλλέγει και επεξεργάζεται μπορεί να είναι, κατά περίπτωση, οι ακόλουθοι:

 1. Δημόσιες Αρχές όπως οι φορολογικές και ασφαλιστικές αρχές και οι εποπτικές αρχές της εκπαίδευσης
 2. Δικαστικές και εισαγγελικές αρχές σε περίπτωση έγερσης αξιώσεων
 3. Τράπεζες, τραπεζικά ιδρύματα και υπηρεσίες πληρωμών, στο βαθμό που είναι απαραίτητο για την εκτέλεση εργασιών πληρωμών.
 4. Τυχόν εξωτερικοί συνεργάτες των φροντιστηρίων, όπως επιμελητές εκδόσεων, λογιστές – φοροτεχνικοί, επαγγελματίες ή εταιρείες παροχής υποστήριξης δικτυακών υποδομών, νομικοί σύμβουλοι κ.ο.κ.

Όλοι οι συνεργάτες μας μπορούν να λαμβάνουν γνώση προσωπικών δεδομένων μόνο στην έκταση που αυτό είναι απαραίτητο για την υλοποίηση των σκοπών επεξεργασίας και δεσμεύονται από την αυστηρή τήρηση της εμπιστευτικότητας και της ασφάλειας των δεδομένων.

4. Χρόνοι Διατήρησης Προσωπικών Δεδομένων

Τα δεδομένα που το Gotoclass συλλέγει και επεξεργάζεται διατηρούνται μόνο για όσο χρόνο είναι απολύτως απαραίτητο για την εκπλήρωση των σκοπών επεξεργασίας κατά περίπτωση. Ειδικότερα, τα δεδομένα που αφορούν την τήρηση εκ μέρους μας νομικών υποχρεώσεων απέναντι στις δημόσιες αρχές θα διατηρούνται για όσο χρόνο προβλέπει η εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. Περαιτέρω, τα δεδομένα που αφορούν την σχέση μας και τη φοίτηση των μαθητών/τριών στο Gotoclass θα διατηρούνται για όσο χρόνο είναι απαραίτητο για σκοπούς αποδείξεως σε περίπτωση έγερσης νομικών αξιώσεων και μέχρι το χρονικό διάστημα της παραγραφής τους. Τα στοιχεία επικοινωνίας σας μπορεί να διατηρούνται για διάστημα έως και πέντε (5) ετών από την λήξη της σχέσης μας, προκειμένου να είμαστε σε θέση να επικοινωνούμε μαζί σας για πιθανές ενημερώσεις σχετικά με τις δραστηριότητες του Gotoclass, και λοιπά νέα. Τέλος, όλα τα δεδομένα που συλλέγονται με την συγκατάθεσή σας, θα διατηρούνται για περίοδο έως και πέντε (5) έτη, εκτός αν ανακαλέσετε οποτεδήποτε την συγκατάθεσή σας, οπότε θα διαγράφονται άμεσα.

5. Τα Δικαιώματά σας

Σύμφωνα με την υφιστάμενη νομοθεσία και με τους προβλεπόμενους εκεί περιορισμούς, έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα σε σχέση με τα προσωπικά σας δεδομένα και τα δεδομένα του παιδιού σας:

 • Δικαίωμα ενημέρωσης και πρόσβασης: Έχετε το δικαίωμα να έχετε ενημέρωση για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και για το λόγο αυτό λαμβάνετε γνώση της παρούσας ενημέρωσης. Έχετε δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν, κατόπιν αιτήματός σας.
 • Δικαίωμα διόρθωσης: Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε την διόρθωση ανακριβών δεδομένων σας ή του παιδιού σας, τα οποία τηρούνται στα πλαίσια της παρούσας ή τη συμπλήρωση τυχόν ελλιπών δεδομένων σας.
 • Δικαίωμα διαγραφής: Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε την διαγραφή των δεδομένων σας ή του παιδιού σας. Υπενθυμίζουμε ότι το δικαίωμα αυτό δεν είναι απόλυτο και τελεί υπό τους περιορισμούς του νόμου. Ενδέχεται να έχουμε νόμιμους λόγους να μην ανταποκριθούμε σε ένα τέτοιο αίτημα.
 • Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας: Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων σας ή του παιδιού σας, δηλαδή έχετε δικαίωμα να ζητήσετε να σταματήσει η περαιτέρω επεξεργασία τους και απλώς να διατηρηθούν τα δεδομένα σας από το κέντρο μας. Η άσκηση του δικαιώματος αυτού τελεί υπό την προϋπόθεση ότι τέτοια δυνατότητα σας απονέμεται από την υφιστάμενη νομοθεσία. Εφόσον δεν πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις, ενδέχεται να μην έχουμε υποχρέωση να ικανοποιήσουμε ένα τέτοιο αίτημα.
 • Δικαίωμα στη φορητότητα: Έχετε το δικαίωμα να λαμβάνετε τα δεδομένα που αφορούν εσάς ή το παιδί σας σε συγκεκριμένη μορφή και να ζητάτε την μεταβίβαση τους σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας, εφόσον τούτο προβλέπεται στον νόμο για την εκάστοτε διενεργούμενη επεξεργασία.
 • Δικαίωμα εναντίωσης: Έχετε δικαίωμα να εναντιωθείτε ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία των δεδομένων σας, εντός των περιορισμών που προβλέπονται στην υφιστάμενη νομοθεσία. Το δικαίωμα αυτό δεν είναι απόλυτο και ενδέχεται η εταιρεία να έχει βάσιμους λόγους να αρνηθεί την ικανοποίησή του.
 • Δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσής σας: Εφόσον μία επεξεργασία προσωπικών σας δεδομένων βασίζεται στην συγκατάθεσή σας, έχετε δικαίωμα να ανακαλέσετε άμεσα, εύκολα και ανέξοδα την συγκατάθεσή σας οποτεδήποτε για την συνέχιση της επεξεργασίας αυτής. Η ανάκληση της συγκατάθεσής σας δεν επηρεάζει την νομιμότητα της επεξεργασίας που πραγματοποιήθηκε βάσει συγκατάθεσης πριν από την ανάκλησή της.

Προκειμένου, να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα δικαιώματά σας, καθώς και για οποιαδήποτε ενημέρωση ή διευκρίνιση σχετικά με αυτά και τις προϋποθέσεις άσκησής τους, θα πρέπει να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων του Gotoclass κατόπιν αιτήματος στην γραμματεία. Ο Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων θα σας παρέχει κάθε περαιτέρω ενημέρωση και καθοδήγηση για τα βήματα που χρειάζεται να κάνετε. Ομοίως, στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων μπορείτε να απευθύνετε οποιεσδήποτε απορίες, ερωτήσεις, σχόλια ή καταγγελίες σχετικά με την διαχείριση των δεδομένων σας.

  +30

  CONTACT US
  CALL US